SYARAT MEMPELAJARI ILMU HIKMAH

Syarat Mempelajari Ilmu Hikmah

Ilmu Hikmah adalah suci yang punya syarat-syarat tertentu. Tidak benar apabila ada yang mengatakan bahawa ilmu hikmah adalah tanpa pantangan atau tanpa syarat. Ilmu Hikmah bukan ilmu sembarangan dan tidak mungkin boleh dikuasai oleh orang-orang yang berniat jahat. Oleh kerana itu, sebelum anda mempelajari ilmu hikmah, perhatikan 7 syarat mempelajari ilmu hikmah yang kami jelaskan di bawah ini.
 
1. Beragama Islam

Kerana Ilmu Hikmah adalah ilmu spiritual yang berkembang di kalangan umat islam, maka amalan-amalan Ilmu Hikmah hanya sesuai untuk orang yang beragama Islam. Seseorang disebut beragama Islam adalah orang yang meyakini rukun iman dan rukun islam. Rukun iman termasuk adalah Iman kepada Allah, Iman kepada malaikat-malaikat Allah, Iman kepada kitab-kitab Allah, Iman kepada rasul-rasul Allah, Iman kepada hari kiamat dan Iman kepada Qada dan Qadar. Sedangkan rukun islam adalah mengucapkan kalimat Syahadat dengan penuh keyakinan, menjalankan solat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, membayar zakat dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.

Apakah itu ertinya orang yang beragama selain islam tidak boleh belajar ilmu spiritual dari kami? Tentu saja, masih boleh. Kerana kami di Anugerah Agung Spiritual Development Centre mempunyai banyak program kursus ilmu ghaib, ilmu spiritual atau ilmu ghaib yang universal dan tidak terikat agama. Anda boleh kunjungi laman http://www.anugerahagung4u.com untuk mencari program kursus yang sesuai dengan diri anda.

Ilmu Hikmah hanyalah salah satu jalan spiritual. Sedangkan ilmu spiritual atau ilmu batin itu banyak jenisnya. Pada setiap agama atau mana-mana kebudayaan selalu ada ajaran spiritual. Walaupun bentuk dari ajaran spiritual boleh berbeza-beza (sesuai pengaruh agama dan kebudayaan), tapi inti ajarannya selalu sama, iaitu soal kebijaksanaan dan cara menyelesaikan masalah kehidupan dengan cara-cara spiritual. Khusus di website:https://kuncipembukaberkahkehidupan.wordpress.com ini kami hanya membincangkan ajaran Ilmu Hikmah yang sesuai untuk pemeluk agama Islam.

2. Mendapat Restu Dari Guru

Anda boleh saja belajar ilmu hikmah dari pelbagai buku yang beredar bebas di kedai buku, atau dari artikel-artikel di internet yang tidak jelas siapa pembuatnya.Namun perlu diingat, bahawa belajar ilmu hikmah tidak sama seperti belajar ilmu pengetahuan yang diajar di sekolah. Dalam ilmu hikmah diperlukan keberkatan agar amalan ilmu bermanfaat. Dan keberkatan itu boleh anda dapatkan dari bimbingan seorang guru yang berpengalaman.

Oleh kerana itu, dalam ilmu hikmah ada tradisi yang disebut ijazah atau baiat.Yang tujuannya adalah secara sah / rasmi bahawa seorang murid mendapat restu dari seorang guru untuk mula mengamalkan suatu ilmu hikmah. Proses ijazah ini boleh macam-macam caranya sesuai dengan kebijaksanaan guru masing-masing.Ijazah atau proses penurunan ilmu boleh secara langsung atau jarak jauh

Proses pengijazahan itu penting sebab di situ terletak keberkatan dari ilmu hikmah yang hendak kita amalkan. Banyak sudah contoh nyata dalam kehidupan, di mana orang belajar ilmu hikmah secara berdikari tanpa bimbingan guru, yang didapatkannya adalah sia-sia, bahkan malah ada yang tersesat mengikuti ajaran yang tidak benar. Sebagai pelengkap, anda juga boleh membaca artikel bertajuk Peranan Guru Dalam Mempelajari Ilmu Hikmah..

3. Bersedia Mengikuti Ajaran Guru

Apabila anda sudah memutuskan untuk belajar ilmu hikmah kepada seorang guru, maka ikutilah ajaran guru itu dengan penuh tawaduk. Dengan catatan, selama ajaran guru itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Dalam belajar ilmu hikmah, ada ungkapan “samikna wa atokna” yang ertinya kami mendengar dan kemudian kami mentaati. Tidak wajar apabila dalam belajar ilmu hikmah ada perdebatan atau perbezaan pendapat.
 
Sedarilah bahawa ilmu hikmah adalah ilmu batin, berbeza dengan ilmu sains yang sesuai akal logik. Oleh kerana itu, ajaran ilmu hikmah kadangkala sukar difikir secara logik. Dalam belajar ilmu hikmah, dinilai tidak sopan apabila seorang murid bertanya macam-macam mengenai ajaran yang diberikan. Sikap murid ilmu hikmah yang baik adalah melakukan dengan sepenuh hati ajaran-ajaran guru dengan istiqomah. 

4. Istiqomah Dalam Mengamalkan Ilmu Hikmah

Istiqomah adalah melakukan suatu amalan secara berterusan dengan disertai keimanan dan kesungguhan terhadap apa yang diamalkannya. Beberapa ulama ahli hikmah berpendapat bahawa “istiqomah lebih baik dari 1000 karomah”. Hal ini kerana Istiqomah adalah pohonnya, sedangkan karomah hanyalah salah satu buah daripada istiqomah.

Mengamalkan satu ilmu hikmah dengan istiqomah adalah lebih baik daripada mempunyai banyak ilmu hikmah tapi tidak istiqomah, atau bahkan tidak pernah diamalkan sama sekali. Jangan kagum dengan orang yang seolah-olah mengerti banyak ilmu hikmah, namun dalam kesehariannya dia jarang duduk berzikir untuk mengamalkan amalan ilmu hikmahnya. Namun kagumlah dengan orang yang tidak banyak bercakap, namun mempunyai amalan yang istiqomah walaupun hanya sedikit.

Tidak ada ilmu hikmah yang lebih hebat dari ilmu hikmah yang lain, bila tidak diamalkan dengan istiqomah. Jangan terlena untuk “mengumpul” pengetahuan tentang ilmu hikmah, kerana ilmu hikmah bukan sekadar pengetahuan. Ilmu Hikmah adalah pengetahuan yang disertai amal perbuatan yang nyata. Dan amal yang terbaik adalah amal yang istiqomah.

Kadang-kadang kita lebih sering diperbudak nafsu, terus mengejar dan mencarisemua ilmu, setiap hari surfing di internet, tekan copy-paste & refresh (F5)berharap ada posting ilmu-ilmu yang baru. Tetapi malah terlena, lupa untuk mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Hari berganti hari, usia semakin bertambah, raga sudah semakin tua tidak kuat lagi untuk diajak puasa dan tirakat, nikmat  sihat  berganti sakit. Akhirnya tidak ada satu pun ilmu yang dikuasai sampai menjelang akhir perjalanan hidup.

Maka selagi kita masih diberikan nikmat sihat dan kelapangan, segeralahamalkan ilmu. Jika ada  kekurangan, konsultasilah kepada Guru Pengijazah.Semoga ilmu yang anda amalkan dengan istiqomah  berguna apabila diperlukan hingga akhir hayat kelak.

Jangan pula mudah untuk berganti-ganti amalan hanya kerana anda merasa suatu amalan ilmu hikmah tidak bermanfaat bagi anda. Kerana kadang, Allah menguji kesabaran anda sebelum memberikan keberkatan yang besar. Insya Allah, apabila anda bersedia istiqomah dengan amalan ilmu hikmah yang anda tekuni, akan banyak manfaat yang boleh anda petik.

5. Menjaga Diri Dari Makan Yang Haram

Seseorang yang ingin memiliki kekuatan batin yang berpunca daripada tenaga ilahiah (ilmu hikmah) harus memperhatikan makanannya. Kerana makanan yang haram akan mengotori hati nurani. Makanan yang haram akan membentuk jiwa yang kasar dan tidak beragama. Makanan yang haram disini bukan hanya dilihat dari jenisnya saja, sebagai contoh seperti babi, arak, bangkai dan sebagainya, tapi juga dari cara untuk mendapatkan makanan tersebut.

Kesan dari makanan yang haram ini menyebabkan jiwa sukar untuk diajak bersatu dengan hal-hal yang positif, seperti: dibuat zikir tidak khusuk, berdo’a tidak sungguh-sungguh, sukar istiqomah dan hati tidak tawakal kepada Allah.

Daging yang tumbuh dari makanan yang haram selalu menuntut untuk diberi makanan yang haram pula. Seseorang yang sudah terjebak dalam lingkaran ini sukar untuk melepaskannya, sehingga secara tidak langsung menjadikan hijab atau penghalang seseorang memperoleh getaran / cahaya ilahiah.
 
Disebutkan, setitik makanan yang haram memberikan kesan terhadap kejernihan hati. Ibarat setitik tinta yang jatuh diatas kertas putih, semakin banyak unsur makanan haram yang masuk, ibarat kertas putih yang banyak ternoda tinta.Sedikit demi sedikit akan hitamlah semuanya.

Hati yang gelap menutupi hati nurani, menyebabkan tidak peka terhadap nilai-nilai kehidupan yang mulia. Seperti kaca yang kotor oleh debu-debu, sulitlah cahaya menembus nya. Tapi dengan zikir dan menjaga makanan haram, hati menjadi bersih bercahaya.

Begitu halnya jika anda ingin dijaga para malaikat Allah, jangan kotori diri anda dengan darah dan daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Inilah mengapa para ahli Ilmu batin sering menyarankan seorang calon pelajar yang ingin suatu ilmu agar memulakan suatu pelajaran dengan laku batin seperti puasa.
 
Konon, puasa itu bertujuan menyucikan darah dan daging yang timbul dari makanan yang haram. Dengan keadaan badan yang bersih, diharapkan ilmu batin lebih mampu bersenyawa dengan jiwa dan raga. Bahkan ada suatu keyakinan bahawa puasa tidak berkaitan dengan suatu ilmu. Fungsinya puasa hanya untuk mempersiapkan tubuh agar bersih dan siap menerima ilmu yang sedang dijalani.
 
 
6. Menjauhkan Diri Dari Dosa Besar

Menghindari dosa-dosa besar adalah salah satu usaha membersihkan rohani. Di mana secara umum kemudian dikenali pantangan seperti berjudi, zina, mabuk, mencuri dan penyalahgunaan dadah.
 
Walau lima hal ini tidak merangkumi keseluruhan dosa besar tetapi kelimanya diyakini sebagai biang dari segala dosa. Judi umpamanya, seseorang yang sudah terlilit judi andaikan ia seorang pemimpin maka cenderung melakukan rasuah dan hanya kecil kejujuran yang masih tersisa padanya.

Begitu halnya dengan perbuatan seperti zina, mabuk-mabuk, mencuri, dan menyalahgunakan dadah diyakini sebagai hal yang mampu menghancurkan kehidupan manusia. Kerana itu orang yang ingin memiliki kekuatan batin yang hakiki mampu untuk menjaga diri dari lima perkara ini.

Seseorang yang sudah “Ketagihan” satu diantara yang lima perkara ini bukan hanya rendah dipandang Allah, di pandangan manusia biasa pun ikut rendah.Nurani yang kotor menyebabkan do’a-do’a tidak terkabul.
 
Beberapa langkah apabila dilakukan secara konsisten, Insya Allah menjadikan manusia “Sakti” Dunia Akhirat. Getaran batinnya kuat, ibarat voltage pada lampu yang selalu di tambah getarannya sementara kaca yang melingkari lampu itu pun selalu dibersihkan melalui laku-laku yang positif.

Hikmah suatu amalan (bacaan) biasanya berkaitan dengan perilaku manusianya.Dalam hadith Turmudzi meriwayatkan, “Seseorang yang mengucapkan Laa ilaha illallah dengan memurnikan niat, pasti dibukakan untuknya pintu-pintu langit, sampai ucapannya itu dibawa ke Arsy selagi dosa-dosa besar dijauhi”.
 
Hadits ini boleh ditafsirkan bahawa suatu amalan harus diimbangi dengan pengamalan. Adanya keselarasan antara ucapan mulut dengan tindakan menyebabkan orang itu mencapai hakikatnya “Kekuatan-Kesaktian”.
 
 
7. Sifat Ikhlas & Tidak Tamak

Seseorang yang memiliki hati ikhlas, tidak rakus dengan dunia lebih memiliki kepekaan dalam menyerap pelajaran ilmu hikmah. Secara logik, orang yang berhati ikhlas lebih mudah menumpukan konsentrasinya pada satu titik tujuan, iaitu persoalan yang dihadapinya.

Disebutkan bahawa orang yang berhati ikhlas diperkenankan Allah SWT untuk: Berbicara, Melihat, Berfikir dan Mendengar bersama dengan Lidah, Mata, Hati dan Telinga Allah (baca hadis Thabrani).
 
Orang yang memiliki sifat ikhlas dan tidak tamak amat disukai manusia.Rasulullah SAW pernah didatangi seorang sahabat yang ingin meminta resepi agar disukai Allah SWT dan disukai sesama manusia. Rasulullah bersabda: “Jangan rakus dengan Harta Dunia, tentu Allah akan menyenangimu, dan jangan tamak dengan hak orang lain, tentu banyak orang yang menyenangimu”.

Hadis ini jika dikaitkan dengan kehidupan para spiritualis mereka mempunyai power pertama kali disebabkan kerana karismanya, jika seseorang itu banyak disukai sesamanya maka apa yang diucapkan pun akan dipercayai. Sebaliknya walau orang itu berilmu tinggi tetapi kalau tidak disukai sesamanya maka apa yang diucapkannya pun tidak akan ada yang mempedulikannya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s