PERANAN / PENTINGNYA GURU DALAM ILMU HIKMAH

Peranan Guru Dalam Mempelajari Ilmu Hikmah

Seiring berkembangnya dunia percetakan, sekarang ini banyak beredar buku-buku spiritual seperti Mujarobat yang banyak mengajarkan ilmu hikmah atau amalan-amalan  spiritual  tertentu. Banyak juga beredar pelbagai buku terjemahan dari kitab-kitab Ilmu Hikmah berbahasa Arab.  Dahulu, hanya kalangan pesantren yang boleh dengan mengakses ajaran ilmu hikmah, itupun setelah  melalui pemilihan ketat dari sang guru. Namun sekarang, ajaran ilmu hikmah sudah seperti ilmu-ilmu lain yang boleh anda baca dari buku yang beredar bebas di kedai buku. 

Apakah keadaan ini mempermudah kita dalam mempelajari Ilmu Hikmah?Kenyataannya tidak demikian. Fakta di lapangan membuktikan, Ilmu Hikmah berbeza dengan pengetahuan umum yang boleh anda pelajari hanya dengan membaca buku. Kerana dalam ilmu hikmah ada faktor “berkat” yang sukar anda dapatkan apabila anda belajar sendiri.

Seseorang mungkin boleh mengamalkan sendiri Ilmu Hikmah yang dibacanya dari sebuah buku, namun belum tentu dia boleh mendapatkan keberkatan dari amalannya. Dengan kata lain, amalannya menjadi sia-sia kerana tidak ada keberkahan di dalamnya. Oleh kerana itu, peranan guru sebagai pembimbing dan “penyalur” berkat menjadi sangat penting dalam mempelajari Ilmu Hikmah atau ilmu spiritual lain.
 
Dalam tradisi spiritual, peranan seorang guru merupakan syarat penting untuk mencapai tahap-tahap menuju puncak spiritual. Mungkin ada kalangan yang berpendapat, bahawa Ilmu Hikmah atau ilmu spiritual adalah jalan yang boleh dilalui secara berdikari tanpa bantuan orang lain. Ada kalangan yang merasa mampu menembus jalan spiritual yang penuh dengan rahsia menurut kaedah dan cara mereka sendiri, bahkan dengan bergantung pengetahuan yang selama ini mereka dapatkan dari membaca buku atau kitab. Ada juga yang berpendapat bahawa ajaran spiritual boleh ditempuh tanpa bimbingan seorang guru yang telah lebih dulu memahami Ilmu Hikmah.

Pandangan demikian hanya layak secara teori belaka. Tetapi dalam amalan spiritual, terutama Ilmu Hikmah, hampir boleh dipastikan, bahawa mereka yang menempuh jalannya sendiri hanya meraih kegagalan spiritual. Bukti-bukti sejarah akan kegagalan spiritual tersebut telah dibuktikan oleh para ulama sendiri yang cuba menempuh jalan spiritualnya tanpa menggunakan bimbingan dari seorang Guru.
 
Contohnya, Para ulama besar sufi, seperti Ibnu Athaillah as-Sakandari, Sulthanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdis Salam, Syeikh Abdul Wahab asy-Sya’rani, dan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang cuba mempelajari ilmu spiritual sendiri tanpa bimbingan guru, akhirnya harus menyerah pada pengembaraannya sendiri, bahawa dalam proses menuju kepada keberkatan Allah tetap memerlukan seorang Guru Pembimbing.
 
Masing-masing ulama besar tersebut memberikan kesaksian, bahawa seorang dengan kehebatan ilmu agamanya atau kecerdasan otaknya, tidak akan mampu menempuh jalan spiritual, kecuali atas bimbingan seorang guru yang berpengalaman. Sebab pengetahuan dan kecerdasan, seluas apa pun, hanyalah “dunia ilmu”, yang hakikatnya lahir dari amaliah. Sementara, dalam Ilmu Hikmah, kita membahas hal-hal yang bersifat kejiwaan, perasaan dan keberkatan yang tidak boleh dinilai dengan pengetahuan duniawi.
 
Ilmu Hikmah tidak boleh begitu saja ditempuh begitu saja dengan bergantung pengetahuan akal rasional. Sebab, dalam ajaran Ilmu Hikmah, mereka yang menempuh jalan spiritual tanpa bimbingan seorang guru, tidak akan mampu membezakan mana (bisikan-bisikan lembut) yang datang dari Allah, dari malaikat atau dari syaitan dan bahkan dari jin yang hendak melakukan tipu daya.Di sinilah perangkap-perangkap yang sering dilalui oleh pengamal Ilmu Hikmah.Oleh sebab itu ada kalam sufi yang sangat terkenal: “Barangsiapa menempuh jalan Allah tanpa disertai seorang guru, maka gurunya adalah syaitan”.
 
Oleh sebab itu, seorang ulama atau seorang cendekiawan pun tetap memerlukan seorang Guru Spiritual, walaupun secara lahiriah pengetahuan yang dimiliki oleh sang ulama tadi lebih tinggi berbanding sang Guru spiritualnya. Namun boleh jadi, meskipun Guru Spiritual bukanlah orang yang cendekiawan atau bukan orang yang mempunyai banyak pengetahuan, tetapi dalam hal ketuhanan, soal batiniah dan hal-hal yang berkaitan dengan kejiwaan, sang Guru Spiritual lebih menguasainya.

Seorang guru mempunyai peranan yang sangat penting. Kerana Ilmu Hikmah bukan ilmu logik seperti yang kita pelajari di dibangku sekolah, yang mana cukup anda fahami dan anda mampu menjawab soalan bertulis, maka anda disebut sudah menguasai ilmu. Berbeza, Ilmu Hikmah tidak cukup hanya difahami dan difahami oleh akal fikiran. Tetapi juga harus dapat merasakan keberkatannya.Disinilah peranan seorang guru boleh memberikan petunjuk agar kita mampu memahami dan merasakan keberkatan dari amalan yang kita lakukan.

Mempelajari Ilmu Hikmah berkaitan dengan batin dan kejiwaan. Segala-galanya mungkin masih samar bagi kita, jadi perlu pembimbing yang boleh memimpin agar tidak tersesat dan tidak merosakkan akidah agama. Sebab yang ingin diraih dari belajar Ilmu Hikmah bukan sekadar kesaktian duniawi, tapi mendapat tempat yang mulia di sisi Allah SWT.

Belajar ilmu spiritual atau Ilmu Hikmah tanpa guru adalah bentuk Kesombongan dan Keangkuhan peribadi. Anda perhatikan perjalanan hidup para orang-orang alim sebelum anda, para guru, ulama, para syekh, mursyid, para Nabi dan Rasul.Semua dibimbing oleh seorang guru.

Nabi Muhammad SAW dituntun Allah SWT melalui Malaikat Jibril. Nabi Musa as dibimbing oleh Nabi Khidir as. Para sahabat dibimbing oleh Nabi SAW. Para WaliAllah dibimbing oleh Guru-guru spiritual pendahulunya, contohnya (walisonggo) Sunan Kalijaga dibimbing oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang pun dibimbing oleh Guru sebelumnya. Syech Ibn Qoyyim Al Jauziyah berguru kepada Syaikhul Islam Ibn Taimiyah selama 16 tahun. Masih banyak contoh yang lain.Mereka semua boleh mencapai darjat spiritual yang tinggi seperti itu, tak pernah lepas dari bimbingan seorang Guru. Kerana guru membawa keberkatan dalam menjalani ilmu spiritual.

Dengan belajar dari seorang Guru Ilmu Hikmah, perjalanan kita dalam mendalami Ilmu Hikmah menjadi lebih lancar. Sekatan-sekatan yang terjadi selama belajar ilmu boleh di bawah nasihat kepada Guru. Oleh kerana itu, apabila anda hendak mendalami Ilmu Hikmah, carilah seorang guru yang benar-benar bersedia membimbing anda.

Memang di dunia yang semakin ramai seperti sekarang ini, terutama bagi orang-orang bandar yang sibuk, mencari guru spiritual adalah hal yang sulit. Kalaupun ada guru spiritual, mungkin waktu dan kesempatan menjadi halangan untuk belajar Ilmu Hikmah secara langsung dengan cara hadir di pengajian / di sekolah pondok. Oleh kerana itu, Dr.Mohamad Rizal Bin Rosdi Ph.D membuka Pusat Pengajian Bimbingan Ilmu Hikmah Online yang menjadi penyelesaian bagi orang-orang yang ingin mendapatkan bimbingan dalam belajar Ilmu Hikmah, namun tidak punya kesempatan untuk bertemu dengan guru secara langsung.
 
Perkembangan teknologi komunikasi telah memberi pelbagai kemudahan.Termasuk dalam hal mempelajari Ilmu Hikmah. Sekarang sudah banyak bermunculan kursus atau kuliah yang diadakan secara dalam talian melalui media internet. Dan sekarang adalah masanya bimbingan Ilmu Hikmah pun boleh diberikan secara jarak jauh melalui media surat, email ataupun telefon. Sentuhan teknologi pada proses pembelajaran Ilmu Hikmah ini, insya Allah tidak mengurangkan kadar keberkatan dari ilmu yang dipelajari. Kerana teknologi hanya sebagai sarana komunikasi. Sedangkan pada hakikatnya, anda tetap belajar langsung dari seorang guru /Pakar Ilmu Hikmah secara peribadi. Dan kalaupun suatu saat anda mempunyai kesempatan untuk berkunjung ke tempat kami, anda pun boleh bertemu dengan Dr.Mohamad Rizal secara langsung.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s